Projek geoDRR telah dimulakan!

     

    Projek geoDRR telah dimulakan!

    Mesyuarat Pertama berlangsung menerusi atas talian pada 9 hingga 11 Mac 2021. Kumpulan sasaran projek diperjelaskan, aktiviti penyebaran dan metodologi. Rakan kongsi membincangkan peralatan yang akan digunakan untuk mengenal pasti peserta, amalan pengantarabangsaan dan program rangkaian geoDRR. Untuk memastikan pelaksanaan aktiviti yang tepat pada masa dan berkualiti, garis masa tugas dan aktiviti yang terperinci telah dipersetujui sesama rakan kongsi.